Technické parametry - Smršťovací trubičky - výprodej

Smrštitelné trubičky
(termofitové) SD…F, a SD…NF
TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
Přejít na obsah

Technické parametry

PROVEDENÍ:
Trubičky SD…F, jsou vyrobeny z modifikovaných, příčně zesítěných polyolefínů. Jsou nehořlavé (samozhášecí). Dodávají se v transparentním provedení (průhledné) nebo v barvách černé, žluté, zelené, modré, bílé a červené.

TECHNICKÉ PARAMETRY Z HLEDISKA PŘÍSLUŠNÝCH NOREM:
– v České republice jsou technické parametry a příslušné ověřovací  zkoušky stanoveny ČSN 34 65 50, TP 12-83
– firma RXS stanovuje technické parametry a ověřovací zkoušky těmito specifikacemi :
a) obecnými technickými podmínkami č. SN 57 230
b) vybrané technické parametry jsou stanoveny normami DIN :
– maximální tahové napětí                          DIN 53 455
– maximální prodloužení                              DIN 53 455
– odolnost proti nízkým teplotám                 DIN 53 455
– dielektrická odolnost                               DIN 53 481
– absorpce vodních par                              DIN 53 495 /c
– komplexní soubor všech technických parametrů je pak stanoven mezinárodní komisí IEC č. 684-3-209

ZÁKLADNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ:

fyzikální vlastnosti
limitní hodnota

normy
ČSN 34 65 50
SN 57 230
teplota při smršťování
135 °C
100°C
poměrná změna délky při smrštění
-20 až 5 %
-6 %
absorpce vodních par
0,2 %
0,1 %
dielektrická pevnost
100 kV/cm
200 kV/cm
stárnutí materiálu (test)
168 hod/150°C
168 hod/175°C
VYHODNOCENÍ:

Na základě srovnání výše uvedených parametrů je možno konstatovat, že limitní hodnoty jsou buď schodné, nebo hodnotově srovnatelné.
Z výše uvedených skutečností tedy jednoznačně vyplývá, že termofitové trubičky firmy RXS vyhovují  ČSN 34 65 50.

Námi dodávané zboží odpovídá normám 2002/95 EG /ROHS/ a 2003/11/EG o nebezpečných látkách.
Smrštitelné trubičky (termofitové) SD…F, a SD…NF
Návrat na obsah